تبلیغات
برق الکترونیک - میکرفن بی سیم

یکشنبه 19 اسفند 1386 - 12:03 ب.ظ


میکروفن بی سیم
لیست قطعات :
R1 = 10K
R2,R3 = 100K
R4 = 470 ohm
C1,C3 = 4.7pF
C2,C4 = 4.7uF-16V, electrolytic
C5 = 0.001uF (1nF), ceramic
C6 = 470pF, ceramic
Q1,Q2 = 2N2222, NPN transistor
L1 = 1uH, variable inductor
Mic = Electret mike, 2 wires


عملکرد مدار :
ترانزیستور Q1 تقویت کنندة سیگنال ورودی دریافت شده از طریق خازن C4 و میکروفن ، می باشد . ترانزیستور Q2 یک میکسر برای سیگنال تقویت شده ورودی می باشد و همچنین عمل تولید موج حامل و عمل مدولاسیون را نیز بر عهده دارد .
C1 و L1 تشکیل مدار تانک برای اسیلاتور را داده و در فرکانس 88 تا 105 مگا هرتز عمل می کند (AM) .
سلف (القا گر) L1 دارای مقدار 1Uh می باشد که قابلیت تنظیم کمی را داراست ، زیرا مقدار 1Uh دقیق نمی باشد .
آنتن نیز می تواند یک تکه سیم ساده 21 سانتی متری باشد .

ارسال شده در

[ | دیدگاه ها : دیدگاه ]

[محمد جواد صفرزاده | لینک ]
نوشته های پیشین ...